วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

17734056

ประกาศจากวิทยาลัย
   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563 


  รายละเอียดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

1. ระเบียการเข้าห้องสอบ

     1.1 ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

    1.2 ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ

     1.3 ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

    1.4 ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

    1.5 ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

    1.6 ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

    1.7 อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

    1.8 นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ

    2.1 ปากกาใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบ

    2.2 ดินสอดำ 2B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการ

    2.3 ยางลบ

    2.4 กบเหลาดินสอ

3. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ

    บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูป บัตรประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่มีรูป สามารถใช้แสดงตัวตนของนักศึกษา (นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น ห้ามใส่ชุดฝึกปฏิบัติงาน)

หมายเหตุ

  • ระดับ ปวช.3 สอบในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
  • ระดับ ปวส.2 สอบในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ

📌 จากห้องสอบ 222 ย้ายไปสอบ ห้อง 8202 (ตึกการโรงแรม)

📌 จากห้องสอบ 241 ย้ายไปสอบ ห้อง 8204 (ตึกการโรงแรม)

📌 จากห้องสอบ 242 ย้ายไปสอบ ห้อง 8206 (ตึกการโรงแรม)

📌 จากห้องสอบ 243 ย้ายไปสอบ ห้อง 8207 (ตึกการโรงแรม)


 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ (สอบเข้า)

       ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ  

  1. ระดับ ปวส. สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคาชุดละ 100 บาท
  2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทุกคนต้องกรอกสมัครเรียนออนไลน์และปริ้นเอกสารมายื่นวันสมัครเรียนด้วย  สมัครเรียนเข้าระบบ http://datacenter.vec.go.th/ เพื่อกรอกใบสมัคร
  3. กำหนดการยื่นใบสมัครเรียน วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. วันทำการปกติ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (สอบคัดเลือกในวันที่สมัคร)

 เอกสารประกอบการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                         

       ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับโควตา รอบที่ 1 และโควตา รอบที่ 2

หมายเหตุ

📌 ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ดำเนินการกรอกเอกสารและเข้ากรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับในวันมารายงานตัว


 ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน  โดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการเข้าปรับปุรง (UPDATE) ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษา
ในเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
(www.v-cop.go.th)