แผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

038-238398,038-238527 ต่อ 131

 

 

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
   
 

 

ข้อมูลบุคลากร


 

แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครทดสอบสมรรถนะ อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2