งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : saraban@tatc.ac.th 

แผนที่วิทยาลัยฯ

กิจกรรม