งานปกครอง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน  
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1992
E-mail : saraban@tatc.ac.th

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระบบบริหารจัดการภายใน

Facebook ประชาสัมพันธ์

Youtube วิทยาลัยฯ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชม

428489