กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษา ที่ประสงค์ทำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษา ที่ประสงค์ทำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา2565 และต้องการของบประมาณสนับสนุนการจัดทำ สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมส่งแบบเสนอโครงการได้ที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.tatc.ac.th/external_newsblog.php?links=9767

สถิติเยี่ยมชม

614178