► โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 

(ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา )

  ธุรกิจใหม่ จำนวน 10 ธุรกิจ

1. ธุรกิจน้ำพริกตะไคร้ปลากะตัก (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    >> แผนธุรกิจ

2. ธุรกิจน้ำยำพันล้าน (ช่างเครื่องมือวัด)                    >> แผนธุรกิจ

3. ธุรกิจผักอบกรอบบุฟเฟ่ต์ (ช่างเมคคาทรอนิกส์ )      >> แผนธุรกิจ

4. ธุรกิจมุ้งลวด Derivery TATC (ช่างเชื่อมโลหะ)       >> แผนธุรกิจ

5. ธุรกิจบ้านหอมระเหย  (การท่องเที่ยว-การโรงแรม)  >> แผนธุรกิจ

6. ธุรกิจใยกล้วยช่วยตัวเอง (ช่างกลโรงงาน-ช่างยนต์) >> แผนธุรกิจ

7. ธุรกิจซาลาเปาหรรษา (การบัญชี)                        >> แผนธุรกิจ      

8. ธุรกิจวุ้นผลไม้นมสด  (การบัญชี)                         >> แผนธุรกิจ

9. ธุรกิจว่านหางลอยแก้ว (การบัญชี)                       >> แผนธุรกิจ 

10. ธุรกิจ ขนมถ้วยชาไทย (การบัญชี)                     >> แผนธุรกิจ

 ธุรกิจต่อเนื่อง   จำนวน 1 ธุรกิจ             

11. ธุรกิจร้านอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเตอร์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)   >> แผนธุรกิจ