งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน  
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1113
E-mail : saraban@tatc.ac.th
 

กิจกรรม

 


 

รูปแบบการบริหารงานสู่มาตรฐานสากล 

สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Click here)

  

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

รูปแบบ 'สัตหีบโมเดล'  Sattahip Model  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Click here)