วิจัยทางการศึกษา

กิจกรรม

RSS คุณภาพชีวิต

27 พฤศจิกายน
   แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ จับมือจัดกิจกรรม


กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองทุ่ง เขตจตุจักร
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา


วธ.ยกทัพศิลปินจัดกิจกรรมรำลึกในหลวง ร.๙- วันพ่อแห่งชาติ ระหว่าง 1-6 ธ.ค.นี้
   กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เตรียมจัดนิทรรศการนำเสนอพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" พร้อมจัดทัพศิลปินชุดใหญ่แสดงดนตรี ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 1-6 ธ.ค.นี้.

สถิติเยี่ยมชม

716026

โฆษณา