วิจัยทางการศึกษา

กิจกรรม

RSS คุณภาพชีวิต

เร่งหาทางออก ประชากรแฝง "เขตสายไหม" มีสิทธิบัตรทอง แต่เข้าไม่ถึงบริการ
   เขตสายไหมพบประชากรแฝงกลุ่มใหญ่ติดอันดับต้นๆ ในกรุงเทพมหานคร ส่วนมากใช้สิทธิบัตรทองแต่ยังมีอุปสรรคการเข้าถึงบริการสาธารณสุข หน่วยบริการสุขภาพในชุมชนมีไม่เพียงพอมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือไม่สะดวกไปรับบริการตามสิทธิบัตรทอง


"เรือคลองบางกอกใหญ่" หยุดวิ่งชั่วคราว ตั้งแต่ 16 ธ.ค. เหตุระดับน้ำลดต่ำ
   ประกาศหยุดให้บริการ "เรือคลองบางกอกใหญ่" ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป เหตุระดับน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน เร่งปรับปรุงเรือให้เดินได้ในทุกระดับน้ำ


พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ เตือนเหนือ-อีสาน ระวังป่วยเชื้อไวรัสจากอากาศหนาว
   พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 15-21 ธ.ค. ระวังป่วยจากอากาศหนาว ทั้งไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ หัด ท้องร่วมจากไวรัสโรตา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน ในกลุ่มเสี่ยง

สถิติเยี่ยมชม

700879

โฆษณา