วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : saraban@tatc.ac.th  

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผังบริเวณ TATC

กิจกรรม

ประกาศจากวิทยาลัย

 

ค่านิยมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ