VDO แนะนำแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

สถิติเยี่ยมชม

244074

โฆษณา

RSS กับวิทยาศาสตร์


   


สกสว. พร้อมพันธมิตร ผนึกกำลังปั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
      ผู้บริหาร สกสว. เยี่ยมมชม ผลการวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชูแนวคิดวิจัย ตอบโจทย์สังคม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ มากกว่าการวิจัยเก็บไว้บนหิ้ง พร้อมยกระดับการวิจัยสู่นานาชาติเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ โรงเรีย

RSS

กิจกรรม