บุคลากรของหน่วยงาน

 

ข้อมูลหน่วยงาน

รับสมัครงาน

การติดตามภาวะผู้มีงานทำประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

web ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม


  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250


 

สถิติเยี่ยมชม

148536