ข้อมูลหน่วยงาน

ข่าวประกาศจากงานบุคลากร

      

นางวรกัญญา ขวัญม่วง
หัวหน้างานบุคลากร
081-769-4287​​​

 

นางดาวเรือง  ศรีพงศ์สุทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
088-898-6832