Foot in mouthการบริการคืองานของเราEmbarassed ยินดีต้อนรับสู่งานบุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

DOWNLOAD แบบฟอร์มและเอกสาร

กิจกรรม

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      ครู-อาจรย์ ท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตาการปรับปรุงอัตรากำลังของ
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) 
      ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  (ออกจากราชการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔) รายละเอียด
 

บทความล่าสุด

กรรมการจัดการการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ฝ่ายรับลงทะบียน ประมวลผลคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
สร้างโดย : kritanat
เกรดวิชาแคลคูลัส1เทอม 2/2556วันที่ 20 มี.ค.2557
สร้างโดย : antid
AR Code การบรรจบของสองโลก
สร้างโดย : wnitat
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)
สร้างโดย : bc
หัวใจนักปราชญ์ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สร้างโดย : bc
Gmail แจ้งเตือน 'อีเมลล์ใหม่' บนเดสก์ทอป
สร้างโดย : Aj-ploy
คาด iPad 2 เปิดตัว 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้
สร้างโดย : Aj-ploy
จะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Windows 7 ให้นานที่สุดได้อย่างไร?
สร้างโดย : Aj-ploy
Smart Tip: ดูดไดรเวอร์เก็บไว้ก่อนลงวินโดวส์ใหม่
สร้างโดย : Aj-ploy
แจกฟรีหนังสือ e-book เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างโดย : wnitat