จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางการแข่งขันกีฬา

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรปุผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลิงก์ : แบบประเมินความพึงพอใจ

   รางวัลชนะเลิศ (ชฟ.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชม.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชย.)
 

      กีฬา : ฟุตซอล (ชาย)
   รางวัลชนะเลิศ (ชอ.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชย.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชช.)
 
      กีฬา : ฟุตซอล (หญิง)
   รางวัลชนะเลิศ (ชบ.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (สท.+ทค.+คธ.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชม.)
 

      กีฬา : บาสเกตบอล (ชาย)
   รางวัลชนะเลิศ (ชฟ.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชม.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชอ.)
 
      กีฬา : บาสเกตบอล (หญิง)
   รางวัลชนะเลิศ (ชฟ.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ลจ.+คป.+ทร.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กร.+กท.+ธบ.+ชอย.)
 

      กีฬา : วอลเล่ย์บอล (ชาย)
   รางวัลชนะเลิศ (ชม.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชก.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชอ.)
 
      กีฬา : วอลเล่ย์บอล (หญิง)
   รางวัลชนะเลิศ (บช.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กร.+กท.+ธบ.+ชอย.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (สท.+ทค.+คธ.)
 

      กีฬา : เซปักตะกร้อ (ทีมชาย)
   รางวัลชนะเลิศ (ชย.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชก.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชบ.)
 
      กีฬา : เซปักตะกร้อ (ทีมหญิง)
   รางวัลชนะเลิศ (ชก.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชว.)
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กร.+กท.+ธบ.+ชอย.)