แผนกวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1882 
E-mail : aviation.tatc@gmail.com

กิจกรรม