งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 10.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Zoom)

นักเรียน นักศึกษา เริ่มลงทะเบียนเข้าปฐมนิเทศ 08.30 - 09.00 น. ใน google form

 

 

 

 

 

 

ติดต่องานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถิติเยี่ยมชม

319505