งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

 

 

 
ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ (พร้อมทั้งได้รับใบประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำร้องขอฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่มุมด้านซ้ายของหน้าเว็ปค่ะ
**โปรดตรวจเช็คเอกสารทุกครั้งก่อนส่งเอกสารให้กับครูนิเทศ**
 
**สำคัญ** สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ทำแบบทดสอบผ่านแล้วแต่ไม่ได้รับใบประกาศ ขอให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อเข้ามาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยตรงเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 

ติดต่องานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รับรองการฝึกงานและฝึกอาชีพ

สถิติเยี่ยมชม

310960

โฆษณา