ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

โฆษณา

สถิติเยี่ยมชม

560753

กิจกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
๏ผู้ชนะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ แต่ผู้แพ้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ผู้ชนะเสนอสิ่งใหม่ให้ทุกครา ส่วนผู้แพ้คอยสรรหาคำแก้ตัว ผู้ชนะมักจะบอก “ฉันขอช่วย” ผู้แพ้ไม่เอาด้วย เรื่องปวดหัว ผู้ชนะเห็นทางออกแม้มืดมัว ผู้แพ้เฝ้าแต่กลัวเจอทางตัน ผู้ชนะรอโอกาสทองแม้ต้องยุ่ง ผู้แพ้มุ่งเห็นร้ายที่หมายนั่น ผู้ชนะว่าทำได้ต้องฝ่าฟัน ผู้แพ้บอกเลิกฝันมันยากไป๏