วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1136

ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน 2/2564

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม

วีดีโอแนะนำแผนก