วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

18376992

ประกาศจากวิทยาลัย

 


 ลิ้งเอกสารข้อมูลวิชาโครงการ


 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ


 ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ

 ประกาศ ผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


 แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

       ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


 ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พ.ศ.2563 


 เอกสารใบสำคัญรับเงินตามโครงการนโยบายเรียนฟรี