วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

19705208

ประกาศจากวิทยาลัย


คู่มือหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

เข้าไปที่ https://moodle.tatc.ac.th


 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (รอบทั่วไป)                                 ประจำปีการศึกษา 2565 (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2565) 

📌 ระบบจองคิวสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ http://ques.tatc.ac.th/

หมายเหตุ

  • ให้ผู้เข้าสมัครจองคิวการเข้าสมัครเรียนต่อทุกคน และมาถึง ณ จุดสมัครเรียนก่อนเวลา 15 นาที
  • สมัครเรียนแล้วเข้าสอบภายในวันเดียวกัน
  • รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวิทยาลัยฯ

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และ        สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ 2)                                         ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ 

  1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้ดำเนินงานเข้ารายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2565 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
  2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน 038-238398 , 038-238527 ต่อ 1010 หรือ 061-7269598 ในวันทำการ (08.00 น. – 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)

ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขั้นตอนที่ 1

ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือกเข้ารายงานตัวออนไลน์  http://www.tatc.ac.th/register/  วันที่ 15 - 17 มกราคม 2565 เท่านั้น (ระบบจะเปิดถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00)

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ แล้วกรอกข้อมูลด้วยลายมือให้ครบถ้วนทุกเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3

นำเอกสารรายการที่ 1 ใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2565 ไปชำระที่ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4

รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามรายการ) ส่งทางไปรษณีย์ไทย หรือขนส่ง เอกชนมาที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขียนวงเล็บหน้าซอง 'เอกสารประกอบการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โควตารอบ 2 ' ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยถือวันประทับตราที่ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

**สำคัญ** หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**


 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพงานซ่อมอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ห้องปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 เอกสารเบิกเงินเรียนฟรี 15 ปี


 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ