วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

19510874

ประกาศจากวิทยาลัย
 

คู่มือหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

เข้าไปที่ https://moodle.tatc.ac.th


 กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1, 2,3 และ ปวส. 1, 2 ทั้งระบบปกติและทวิภาคี

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปรับระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2564

 คู่มือการดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ค่าลงทะเบียน)                                       ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02

 วิธีชำระค่าลงทะเบียน ผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคาร (ตัวอย่าง ธนาคารกรุงไทย)


 ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน

 ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน (ครูชาวต่างชาติ) (ขยายเวลาการสมัครถึง                 วันที่ 15 ตุลาคม 2564)


 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ