วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

19578126

ประกาศจากวิทยาลัย
 

คู่มือหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

เข้าไปที่ https://moodle.tatc.ac.th


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน หมวดวิชาภาษาอังกฤษ)


 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์)

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)


 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน                                     ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


 เอกสารเบิกเงินเรียนฟรี 15 ปี


 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ