วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

17981259

ประกาศจากวิทยาลัย
  


 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป 2 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ประจำปีการศึกษา 2563

📍 ขั้นตอนการรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป 2

1. ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือก เข้ารายงานตัวออนไลน ์ 📎 http://www.tatc.ac.th/register/ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)

2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ       แล้วกรอกข้อมูลด้วยลายมือให้ครบถ้วนทุกเอกสาร (ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้ เพราะระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)

3. นำเอกสารรายการที่ 1 ใบโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2563 ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  หรือสามารถโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

📎 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม (ค่าเทอม) ของนักศึกษาใหม่ โดยโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT 

4. รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามรายการ) ส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขียนวงเล็บหน้าซอง 'เอกสารประกอบการมอบตัว' ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น (วิทยาลัยฯ ยึดวันที่ส่งตามตราปั้มของไปรษณีย์) 

📌 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-7269598

📌  หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

📌 กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)


 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม (ค่าเทอม) ของนักศึกษาใหม่                                   โดยใช้ Application Krungthai NEXT