วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

19462130

ประกาศจากวิทยาลัย
 


 ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน (ครูชาวต่างชาติ)


 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)


 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2                       ปีการศึกษา 2564


 ประกาศ ผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


 เอกสารใบสำคัญรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 เอกสารแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)


 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ