Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หน่วยงานการศึกษา | หน่วยงานในสอศ. | แหล่งข้อมูลงานวิจัย | เอกสารดาวน์โหลด | คู่มือสำหรับประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรม


       

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานปกครอง)
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ/เจ้าหน้าที่ศูนย์ EEC)
 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
 

 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
        (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 

 
**นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
     โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**


กิจกรรมภายใน
การประชุมครุวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-09 13:21:44 74 0
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-09 13:11:01 66 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-09 08:48:57 64 0
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เมื่อ : 2018-05-07 10:06:42 56 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-04-30 15:24:35 276 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ 2561
เมื่อ : 2018-04-11 09:54:08 87 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561
เมื่อ : 2018-04-10 14:09:38 135 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก และเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
เมื่อ : 2018-04-09 17:50:30 275 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด


ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


สถิติ
เยี่ยมชม
15958300  
TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.293492 sec.