Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมภายใน
กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2019-03-22 10:23:58 20 0
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2019-03-19 10:16:16 250 0
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2019-03-15 08:45:04 325 0
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-03-12 23:39:34 257 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร 'AIRCRAFT STRUCTURAL REPAIR และการปฏิบัติงานสนับสนุนบริการภาคพื้นกับอากาศยาน
เมื่อ : 2019-03-08 11:58:31 119 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 2019-03-05 14:25:34 77 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2019-01-18 14:53:33 265 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสัตหีบ
เมื่อ : 2019-01-18 14:44:43 215 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 

ไม่ระบุ
เมื่อ : 2019-03-22 10:17:39 0 0

ทั้งหมด ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
        ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
        (ครูกลุ่มวิชาช่างอากาศยาน) 
ตารางกาหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตาและโควตาพิเศษ)
         ประจาปีการศึกษา 2562 
ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ
         ประจำปีการศึกษา 2562  (วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2562)

         - สมัครเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

 ระดับ ปวช.
    1. ประกาศวิทยาลัย กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร
    2. สาขาที่เปิดสอนและจำนวนที่รับสมัคร
    3. ประวัติและมาตรฐานวิชาชีพ
    4. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโปรดติดตามได้จากหน้า
เว็บไซต์
ของวิทยาลัย www.tatc.ac.th


        ระดับ ปวส. 

    1. ประกาศวิทยาลัย และกำหนดการในการรับสมัคร
    2. สาขาที่เปิดการเรียนการสอน

หมายเหตุ

    1) รายละเอียดระเบียบการและใบสมัคร ระดับ ปวส. มีจำหน่ายที่งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ราคาเล่มละ 100 บาท ในวันและเวลาราชการ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
            2) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามได้จากหน้า
เว็บไซต์ของวิทยาลัย
www.tatc.ac.th


 ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน โดยให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
  (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา


 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศ แนวทางการพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสู่สถานศึกษา
         คุณธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560)


 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า)

 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ)


  แบบประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

  คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.389285 sec.