Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หน่วยงานการศึกษา | หน่วยงานในสอศ. | แหล่งข้อมูลงานวิจัย | เอกสารดาวน์โหลด | คู่มือสำหรับประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรม
       

 ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน และบุคลากรสนับสนุนการสอนตามโครงการ
         เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
         เพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561


  ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 ระดับ ปวช.
  ระดับ ปวส.
           เล่มละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2561      
           ในเวลา 08.00 น. - 15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม)
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ/เจ้าหน้าที่ศูนย์ EEC)

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ) 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)
  
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

 
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกประเภท ปี2560
  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช.
  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
  ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
        (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 

 
**นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
     โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**


กิจกรรมภายใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-03-06 16:26:24 59 0
โครงการวัยรุ่น วัยใส ปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-02-28 09:54:15 52 0
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-02-27 08:43:21 71 0
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-02-23 08:37:00 110 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาชุมชน
เมื่อ : 2018-02-14 08:34:18 85 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2018-02-14 08:28:33 166 0 ข่าวสาร
รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเตรียมพร้อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0
เมื่อ : 2018-02-08 08:16:58 164 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
วันครูปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-01-16 13:11:49 199 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด

ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


สถิติ
เยี่ยมชม
15858433  
TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.239013 sec.