Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หน่วยงานการศึกษา | หน่วยงานในสอศ. | แหล่งข้อมูลงานวิจัย | เอกสารดาวน์โหลด | คู่มือสำหรับประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


  ประกาศ  แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า)
  ประกาศ  แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
  ประกาศ  แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)  ประกาศ  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)


  ตารางกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

                      - ระดับ ปวช.
                      - ระดับ ปวส.

 
  กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

  กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) สำหรับนักศึกษา

      **นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
          โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**


กิจกรรมภายใน
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-04-07 10:27:19 144 0
การประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 1 / 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-03-31 08:05:05 201 0
วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-03-30 08:29:19 173 0
ฯพณฯ นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2017-03-29 09:46:24 178 0 ข่าวสาร
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ : 2017-03-27 12:26:58 379 0 ข่าวสาร
สรุปผลโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)
เมื่อ : 2017-03-21 15:42:04 208 0 ข่าวสาร
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7
เมื่อ : 2017-03-21 15:23:42 180 0 ข่าวสาร
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อ : 2017-03-20 09:53:48 178 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด

ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเบื้องต้น
• เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


สถิติ
เยี่ยมชม
15074065  
TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.302466 sec.