Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมภายใน
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-10-30 15:43:30 168 0
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท อาร์ เอ็ม เอ ออโตโมทีพ จำกัด
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-10-18 16:33:49 160 0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร'
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-10-16 10:12:25 159 0
นายณรงค์ สุขเจริญ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2018-10-16 09:43:14 282 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน)
เมื่อ : 2018-10-11 10:24:45 179 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
งานมุฑิตาจิต ปี พ.ศ. 2561
เมื่อ : 2018-10-02 10:05:01 276 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-09-28 09:43:59 357 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
ให้การต้อนรับ บริษัท คาเนมิสึ พลูเล่ย์จำกัด
เมื่อ : 2018-09-19 17:47:56 179 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด
         ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     
1. ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
     2. ชุด Cutaway เครื่องยนต์ใบพัด (RT6A Cutaway Turboprop Engine)
     3. ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ล้อลงจอดอากาศยาน (Hydralic Landing System Trainer)
     4. ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน (Hydralic System Trainer)
     5. ชุดฝึกนิวแมตริกซ์อากาศยาน (Pneumatic System Trainer)
     6. ชุดเครื่องมือช่างอากาศยาน (Intermediate Flightline Set part 1)
     7. ชุดเครื่องสื่อสารอากาศยาน (Avion Trainers)

     
8. เครื่องมือวัดและตรวจสอบระบบราง
     9. ชุดทดลองพื้นฐานระบบราง พร้อมอุปกรณ์ ประกาศจากงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

        ตามที่วิทยาลัยได้รับมอบหมายจาก อศจ.ชลบุรี ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 นั้น
วิทยาลัยจึงขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในรายการ
ดังกล่าว โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2561  โดยให้นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
  (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา


 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศ แนวทางการพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสู่สถานศึกษา
         คุณธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560)


 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน วิชาเอกฟิสิกส์)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษา
        ความปลอดภัย)


  แบบประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

  คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.279628 sec.