วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : saraban@tatc.ac.th  

สถิติเยี่ยมชม

20092279

ประกาศจากวิทยาลัย

 


 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษา ที่ประสงค์ทำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา2565 และต้องการของบประมาณสนับสนุนการจัดทำ สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมส่งแบบเสนอโครงการได้ที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.tatc.ac.th/external_newsblog.php?links=9767


 เอกสารเบิกเงินเรียนฟรี 15 ปี