วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

17826254

ประกาศจากวิทยาลัย
  


  กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา

        ประจำปีการศึกษา 2562


 ประกาศ การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562


 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563 


 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ (สอบเข้า)

       ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ  

  1. ระดับ ปวส. สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคาชุดละ 100 บาท
  2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทุกคนต้องกรอกสมัครเรียนออนไลน์และปริ้นเอกสารมายื่นวันสมัครเรียนด้วย  สมัครเรียนเข้าระบบ http://datacenter.vec.go.th/ เพื่อกรอกใบสมัคร
  3. กำหนดการยื่นใบสมัครเรียน วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. วันทำการปกติ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (สอบคัดเลือกในวันที่สมัคร)

 เอกสารประกอบการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                         

       ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับโควตา รอบที่ 1 และโควตา รอบที่ 2

หมายเหตุ

📌 ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ดำเนินการกรอกเอกสารและเข้ากรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับในวันมารายงานตัว


 ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน  โดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการเข้าปรับปุรง (UPDATE) ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษา
ในเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
(www.v-cop.go.th)