วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

19209417

ประกาศจากวิทยาลัย

 


 ประกาศ การประมูลร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2564


 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป 2) 

ขั้นตอนการรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษา

1. ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือก เข้ารายงานตัวออนไลน์  http://www.tatc.ac.th/register/ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 (ระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)

2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ แล้วกรอกข้อมูลด้วยลายมือให้ครบถ้วนทุกเอกสาร (ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเก็บไว้ด้วย เพราะระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)

3. นำเอกสารรายการที่ 1 ใบโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2564 ไปชำระที่ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 เมษายน 2564 เท่านั้น

4. รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามรายการ) ส่งด้วยตนเองที่ ห้องงานทะเบียน ภายในวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (เวลา 08.30 น. – 15.30 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

**นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบเพื่อรายงานตัวในวันที่ 8 เมษายน 2564 จะไม่มีสิทธิ์ส่งเอกสารมอบตัว ในกรณีที่ไม่เข้าระบบเพื่อรายงานตัว แต่ส่งเอกสารมอบตัว “ทางวิทยาลัยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือเอกสารใดๆทั้งสิ้น”


 รายละเอียดประกอบการกรอกออนไลน์ชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป 2) ประจำปีการศึกษา 2564


 รายละเอียดประกอบการกรอกออนไลน์ชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบเก็บตก (โควตา รอบ1 / รอบ 2 / และรอบทั่วไป 1) ประจำปีการศึกษา 2564


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ