Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หน่วยงานการศึกษา | หน่วยงานในสอศ. | แหล่งข้อมูลงานวิจัย | เอกสารดาวน์โหลด | คู่มือสำหรับประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรม


 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูช่างเชื่อมโลหะ)

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
          (นักศึกษาโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

                  - ระดับ ปวช.
                        - ระดับ ปวส.

  หมายเหตุ ให้นักศึกษามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที ณ ห้อง 612

  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ระดับภาค
          ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ การสอบ V-NET
           ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2

             - ระดับ ปวช.3  สอบวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
                -  ระดับ ปวส.2  สอบวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
             - ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ อุปกรณ์และหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ  ให้นักศึกษามารายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบเวลา 08.00 น.

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนช่างเชื่อมโลหะ)
  
ประกาศ  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
  ประกาศ  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

 
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกประเภท ปี2560
  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช.
  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
  ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
        (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 

 
**นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
     โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**


กิจกรรมภายใน
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลังการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-11-29 09:29:22 72 0
จัดนิทรรศการ EEC สาขาเฉพาะทาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-11-24 07:40:12 203 0
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-22 10:52:56 312 0
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึาษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี ศูนย์ย่อยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อ : 2017-11-21 13:10:50 444 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน EEC เขตพัฒนาพิเศษ จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2017-11-06 15:24:14 258 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-11-04 14:52:40 181 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
รับมอบชุดฝึกทดลองเครื่องมือ และอุปกรณ์ ระยะที่ 2 จากบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
เมื่อ : 2017-10-25 16:58:23 152 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
ประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-10-25 16:52:07 175 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด

ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


สถิติ
เยี่ยมชม
15628651  
TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.206814 sec.