Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมภายใน
การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-16 14:50:18 131 0
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-06-27 09:20:03 205 0
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-06-18 11:43:12 632 0
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-06-14 19:30:37 428 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันไหว้วันครู ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-06-14 11:06:28 253 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-06-11 15:38:46 196 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
พิธีเปิดกองและการเรียนวิชาลูกเสือ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-06-08 08:01:03 223 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
การประชุมครุวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2018-05-09 13:21:44 346 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด       

 ประกาศ รายชื่อผู้มีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

  แบบประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan
  คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan


  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
        (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 

 
**นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
     โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**
ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.086558 sec.