Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หน่วยงานการศึกษา | หน่วยงานในสอศ. | แหล่งข้อมูลงานวิจัย | เอกสารดาวน์โหลด | คู่มือสำหรับประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานปกครอง)

  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)


  ใบชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2560


  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานทุกประเภท ที่จะใช้
          แข่งขันในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560-2561


  กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

  กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) สำหรับนักศึกษา

      **นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
          โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**


กิจกรรมภายใน
งานมุฑิตาจิต ปี พ.ศ. 2560
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-10-02 08:47:11 215 0
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครบรอบ 48 ปี
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-09-01 18:25:41 391 0
พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันพลาสติก และสถานประกอบการ
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-08-29 11:05:24 147 0
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง 'สุภาพชน คนอาชีวะ'
เมื่อ : 2017-08-21 15:39:21 218 0 ข่าวสาร
โครงการสร้างผู้นำคุณธรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อ : 2017-08-19 16:51:20 202 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามาหาราชินี ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-08-11 11:35:50 323 0 ข่าวสาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แอปเปิ้ล
เมื่อ : 2017-08-10 16:08:34 260 0 ข่าวสาร
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-08-09 16:41:49 400 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด

ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


สถิติ
เยี่ยมชม
15483109  
TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.229692 sec.