Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมภายใน
ให้การต้อนรับ บริษัท คาเนมิสึ พลูเล่ย์จำกัด
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-09-19 17:47:56 21 0
ต้อนรับการศึกษาดูงานจากแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-09-19 17:46:00 19 0
บูธนิทรรศการธีมการศึกษาเพื่ออาชีพและทักษะการดำรงชีวิต ในงาน 'มหกรรมการศึกษาพัฒนาชาติ'
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-19 17:24:42 14 0
วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครบรอบ 49 ปี วันที่ 1 กันยายน 2561
เมื่อ : 2018-09-12 16:10:04 98 0 ข่าวสาร
งานฉลองครบรอบ 49 ปี การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและขอบคุณหน่วยงานผู้มีอุปการคุณ
เมื่อ : 2018-09-11 08:25:48 137 0 ข่าวสาร
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามาหาราชินี ประจำปี 2561
เมื่อ : 2018-08-15 14:49:07 309 0 ข่าวสาร
โครงการหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561
เมื่อ : 2018-07-25 09:46:55 470 0 ข่าวสาร
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เมื่อ : 2018-07-25 09:26:36 560 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด       


  ประกาศ กำหนดการและแนวทางการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


  ประกาศ แนวทางการพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสู่สถานศึกษา
         คุณธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560)  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานการเงิน งานแนะแนว และงานบุคลากร)

 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษา
        ความปลอดภัย)


  แบบประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

  คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan


  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
         (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 

 
**นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
     โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**

ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.032455 sec.