Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หน่วยงานการศึกษา | หน่วยงานในสอศ. | แหล่งข้อมูลงานวิจัย | เอกสารดาวน์โหลด | คู่มือสำหรับประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


  เผยแพร่รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์เฉพาะ งานซื้อครุภัณฑ์
          แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

  กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) สำหรับนักศึกษา

      **นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
          โดยไม่ต้องกดลืมรหัสผ่าน**


กิจกรรมภายใน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-06-26 12:02:52 43 0
กิจกรรมการทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนามกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัหีบ
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2017-06-24 17:14:00 42 0
พิธีไหว์ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-16 10:58:55 211 0
โครงการทำบุณตักบาตร เนื่องในวันไหว์ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-06-16 10:27:14 104 0 ข่าวสาร
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2
เมื่อ : 2017-06-07 10:26:46 131 0 ข่าวสาร
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระบบทวิภาคี
เมื่อ : 2017-06-06 07:40:50 154 0 ข่าวสาร
บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดฝึกทดลองเครื่องมือและอุปรกณ์เพื่อนำมาเป็นการเรียนการสอน สาขาไฟฟ้ายานยนต์ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เมื่อ : 2017-06-02 09:22:29 141 0 ข่าวสาร
การประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 / 2560
เมื่อ : 2017-06-02 08:59:20 127 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด

ระบบบริหารงานภายใน

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเบื้องต้น
• เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


สถิติ
เยี่ยมชม
15238688  
TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.277473 sec.