วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

StatisticCounter

17346102

ประกาศจากวิทยาลัย
  
  ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอน สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 ประกาศ รับสมัครนักการภารโรง


 ประกาศ ผลการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 ใบโอนเงินชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

             - ระดับ ปวช.1

             - ระดับ ปวช.2

             - ระดับ ปวช.2 (ฝึกงาน)

             - ระดับ ปวช.3

             - ระดับ ปวช.3 (ฝึกงาน)

             - ระดับ ปวส.1

             - ระดับ ปวส.2


 ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน โดยให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการเข้าปรับปุรง (UPDEAT) ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษา
ในเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
(www.v-cop.go.th)