นายไพโรจน์ ครองตน

ชื่อ : นายไพโรจน์ ครองตน
การศึกษา : อสบ.เทคโนโลยีการวัดคุม KMITL
             : คอม.ไฟฟ้า KMUTNB
รับผิดชอบการสอน : การควบคุมอัตโนมัติ , โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
หน้าที่ในแผนก       : หัวหน้าแผนกวิชา
ติดต่อ                    : pairot@tatc.ac.th
โฮมเพจ                 : krongton.tatc.ac.th
ครู วิทยฐานนะครูชำนาญการพิเศษ