นางสาววิญญู สอนจ้อย

                                          

       นางสาววิญญู สอนจ้อย

       การศึกษา: วศ.บ. วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด KMUNB

                        วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม  KMITL

                                    หน้าที่ในแผนก : งานหลักสูตรการสอน

                                     ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

                                      ติดต่อ 063-3293956