นายนพพร น้อยวัฒนกุล

ชื่อ : ครูนพพร น้อยวัฒนกุล
การศึกษา : วศบ.การวัดคุม KMITL
             : คอม. หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา KMITL
รับผิดชอบการสอน : วงจรไฟฟ้า กลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ เครื่องวัดและการวัดไฟฟ้า พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
หน้าที่ในแผนก      : งานแนะแนว
ติดต่อ                 : ins_5@msn.com