เรียนรู้ PLC

คำสั่งต่างๆของ PLC Omron


การใช้งานคำสั่ง Accumulative timer TTIM(087)

 

การเขียน Toggle bit 

การใช้งานคำสั่ง Interlock และ Interlock clear

การใช้งานคำสั่ง Move => MOV

การใช้งานคำสั่ง Timer => TIM 


 


 การใช้งานคำสั่ง SET/RSET


 


การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง Shift Register


 


ข้อมูลจาก http://www.thaiplc.com  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Instrument

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือวัดและควบคุม