นายบรรจง ศักดิ์วนิชล

ชื่อ : นายบรรจง ศักดิ์วนิชล
การศึกษา : อสบ.เทคโนโลยีการวัดคุม KMITL
รับผิดชอบการสอน : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม , วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ , การดำเนินงาน
หน้าที่ในแผนก      :งานหลักสูตรการสอน
ติดต่อ                 :bjsak2003@yahoo.com
ครู วิทฐานะครูชำนาญการ