โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 ( การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เสมอมิตร ยูทูปเปอร์ชื่อดัง และเป็นศิษย์ของวิทยาลัยฯ มาพูดการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการในยุคออนไลน์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา พร้อมทั้งมาสาธิตการทำข้าวคลุกพริกเกลือ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

ติชม

สร้างโดย :


Incubator

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ