แผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

   แผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565       (ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ)  ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 

 ***  แผนธุรกิจ  12   แผนธุรกิจ  ***   

>>>>  1.แผนธุรกิจขนมครก TATC    >>>  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง >>  ระดับ ปวส.   (รางวัลชนะเลิศ)

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  2.แผนธุรกิจG.B.S Sticky Bread  >>> แผนกวิชา โลจิสติกส์  >>  ระดับ ปวส. (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1)

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  3.แผนธุรกิจปลากรอบคลุกฝุ่น >>>  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง >>  ระดับ ปวช. (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2)

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา   

>>>>  4.แผนธุรกิจเวียนนาคาเฟ่ >>> แผนกวิชา การโรงแรม >> ระดับ ปวช.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  5. แผนธุรกิจHealthy Happy House    >>>  แผนกวิชา การท่องเที่ยว >>  ระดับ ปวช.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  6. แผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเตอร์    >>>  แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์  >>  ระดับ ปวส.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา   

>>>>  7. แผนธุรกิจหมูพกหมูพวง    >>>  แผนกวิชา เมคคาทรอนิกส์  >>  ระดับ ปวช.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  8. แผนธุรกิจฟรายเอ้ย    >>>  แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ>>  ระดับ ปวช.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  9. แผนธุรกิจ ไก่ย่างเต็มทีน โปรตีนเต็ม   >>>  แผนกวิชา เทคนิคการผลิต >>  ระดับ ปวส.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา    

>>>>  10. แผนธุรกิจส้มตำ Shake    >>>  แผนกวิชา การบัญชี >>  ระดับ ปวช.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา     

>>>>   11. แผนธุรกิจเก้าอี้ DIY  >>>  แผนกวิชา ก่อสร้าง >>  ระดับ ปวส.

                 เกียรติบัตร >>  นักเรียน - นักศึกษา

      > >>  เกียรติบัตร    >>>  ครูที่ปรึกษาฯ