โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 ( การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ การเขียนแผนธุรกิจ โดยเชิญครูแผนกบัญชี มาบรรยายหลักการเขียนแผนธุรกิจ การเขียน Business Model Canvas และเชิญกรรมการจากธนาคารออมสิน สาขาตลาดบ้านอำเภอ มาร่วมพิจารณาแผนธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เขียนแผนธุรกิจชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ 1 และ 2 ตามลำดับ

ติชม

สร้างโดย :


Incubator

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ