โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 (ตลาดนัดไทยออส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนหย่อม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)

ติชม

สร้างโดย :


Incubator

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ