ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
038-235398 ต่อ 1230
 

เพื่อนสมาชิก