rangseehttp://rangsee.tatc.ac.th/
ครูรังสี  ศิริไปล์
แผนกวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)
About
Sex
ชาย
Birthdate
19 กันยายน
Contact
Tel.
038435429
Mobile
0818649059
Email
rangsee3@gmail.com
Statistic
Friends (11)
22
Vote(s) (0)
0
Comment(s) (4)
13
Relate
บุคลากร
Subject
0 - ไม่ระบุ

exercise

Other English lesson

การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (Independence Study of English)

Comment(s)


RSS ข่าวเด่นประจำวัน

สปส.เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนเสี่ยง/ป่วยโควิด-19 เทียบเท่าสิทธิ 3 กองทุน
   นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้สถานพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบพิเศษ ตลอดจนเครื


มท.สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดพร้อมรับมือ ศบค.ยกระดับปฏิบัติการ
   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใจความว่ากระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 ยกระดับก


ธ.ก.ส.แนะผู้สูงอายุถอนเงินเบี้ยยังชีพผ่าน ATM ลดเสี่ยงโควิด-19
   นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ธ.ก.ส.ได้ให้บริการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับหน่วยงานภาครัฐเข้าบัญชีผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยตรง เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิกา

cv