ความเข้าใจโฆษณาสมัครงานภาษาอังกฤษ (Job advertisements)