งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน  
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1229
E-mail : saraban@tatc.ac.th

กิจกรรม