การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Quality

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ