โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 'ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร' ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีนายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยากรจากบริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จำกัด มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


automechanic

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล