ผลการประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้เข้าร่วมประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

        - รองชนะเลิศ อันดับ 2   เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

        - รางวัลชมเชย             เครื่องถอดสปริงโช๊ค

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม

        - รองชนะเลิศ อันดับ 1   WAVE EV   (ไปต่อระดับ จังหวัด)

        - รองชนะเลิศ อันดับ 2   ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

        - รองชนะเลิศ อันดับ 2   ชุดสาธิตปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ

        - รองชนะเลิศ อันดับ 2   รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า  (ไปต่อระดับ จังหวัด)

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

        - รางวัลชมเชย   สแตนสไลด์รถยนต์

        - รางวัลชมเชย   แท่นอัดลูกปืนไฮดรอลิค

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


automechanic

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล