โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รู้เท่าทันยาเสพติด”

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 'รู้เท่าทันยาเสพติด' ภายใต้แนวคิด 'รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด' และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเพลง รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด 'Young Kid, Be Smart' สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ภายใต้แฮทแทค #YongKidBeSmartChallenge #รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด #ปปส #กระทรวงยุติธรรม 

แผนกวิชาช่างยนต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


automechanic

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล