งานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน  
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1229
E-mail : saraban@tatc.ac.th

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กิจกรรม

 

ระบบบริหารจัดการภายใน

Facebook ประชาสัมพันธ์

Youtube วิทยาลัยฯ

สถิติเยี่ยมชม

41651