พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้แทนฝ่ายวิทยาลัยฯ คุณวิชิต  ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย Mr. Vinko Saric FTM Plant Manager คุณถิรวุฒิ สายสุพัฒน์ผล ผู้บริหาร ฟอร์ด ชลบุรี ท็อปคาร์ (พัทยา) และคุณชัยยง พะเนียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอกกรุ๊ป เป็นผู้ลงนาม การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาของรัฐในการสร้างและพัฒนา ช่างเมคคาทรอนิกส์ และช่างยนต์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี ระหว่างภาคเอกชนคือ บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และภาคการศึกษาของรัฐ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นคู่สัญญาในโครงการความร่วมมือ ในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ยังมีตัวแทนนักเรียนจากสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, สาขาเทคนิคเครื่องกล ได้กล่าวถึงความร่วมือในโครงการฯ ในการนี้ บริษัท ฟอร์ด ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ 'เปลี่ยนความรู้ สู่อาชีพ' ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

            

            

            

            

            

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ