พิธีลงนามความร่วมมือตามข้อตกลงการฝึกงาน โครงการ สัตหีบโมเดล (STM) MOU ร่วมกับ บริษัท RMA AUTOMOTIVE จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง หัวหน้างานความร่วมมือและนายวรพล พลชาสารนิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและครูนิเทศ แผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท RMA  AUTOMOTIVE จำกัด ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสัตหีบโมเดล (Sattahip Model) ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ณ บริษัท RMA AUTOMOTIVE จำกัด #สัตหีบโมเดล

            

            

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ