พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้แทนจากวิทยาลัยฯ และนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจากบริษัท ในการนี้ได้มีตัวแทนคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

               

               

            

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ