ต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟอร์ดเอกระยอง จำกัดและบริษัท ชลบุรี ท็อปคาร์ จำกัด สาขาพัทยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟอร์ดเอกระยอง จำกัดและบริษัท ชลบุรี ท็อปคาร์ จำกัด สาขาพัทยา ในการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ FORD THAILAND APPRENTICESHIP PROGRAM รุ่นที่ 2 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสัตหีบโมเดล (SATTAHIP MODEL) ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  #สัตหีบโมเดล

            

            

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ