พิธีลงนามความร่วมมือ วท.สัตหีบ กับ ธนาคารออมสิน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ ธนาคารออมสิน ชลบุรีเขต 4  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในรูปแบบของธนาคารจำลอง อันจะนำไปสู่ประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลผ่านการจำลองสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ขึ้นในสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศในยุค Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล (National e-Payment Master Plan)  ณ  อาคารอัตลักษณ์รูปตัวเอ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

             

            

            

               

            

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ