ลงนามความร่วมมือตามข้อตกลงการฝึกงาน โครงการ สัตหีบโมเดล (STM) MOU ร่วมกับ ภัตตาคาร Bluefin Beach Bar & Restaurants

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้างาน ทวิภาคี นางวิยะวรรณ ปิ่นโพธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ลงนามความร่วมมือตามข้อตกลงการฝึกงาน โครงการ สัตหีบโมเดล (STM) MOU ร่วมกับ ภัตตาคาร Bluefin Beach Bar & Restaurants โดยคุณอาชวิน เขตนิมิตร ผู้บริหาร การลงนามครั้งนี้จะนำไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ของสาขาอาชีพ บริการชั้นสูงอย่างมีคุณภาพต่อไป

            

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ