เริ่มเทอมใหม่ การเรียนก็เปลียนใหม่ ขอให้ นศ.ตั้งใจเรียนให้ดี...ครูติ๊ด
         
        นางสาวอัญชนา  เจตน์สัมฤทธิ์ 
                            (ครูติ๊ด)

        แผนกวิชาสามัญ ( คณิตศาสตร์ )
          ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

         
เบอร์โทร 086-35X107X        
            saomath@tatc.ac.th

Comment(s)

อาจารย์ครับพร้อมส่งแล้วครับ

Post by : paingain
8 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์

Post by : champian
8 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์ ^^

Post by : Nuttapong
8 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งแล้วครับ

Post by : ooype
8 ปี ที่ผ่านมา

เเก้ไขพร้อมส่งเเล้วคับPost by : blackzero98
8 ปี ที่ผ่านมา

พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์Post by : afza
8 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งเเล้วคับ

Post by : blackzero98
8 ปี ที่ผ่านมา
แก้ไขพร้อมส่งคับ

Post by : pongpituk
8 ปี ที่ผ่านมา
แก้ไขพร้อมส่งครับ

Post by : kittiphong
8 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งครับ

Post by : spalnot
8 ปี ที่ผ่านมา

Activity

RSS ข่าวกวนๆๆ


   #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน   #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน   

StatisticCounter

2298885