วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กิจกรรม

ครูประชิต รัตนพลแสน
ได้จัดทำเว็บไซท์นี้ขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา ทั่วไปให้สามารถหาอ่านบทความ ต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมให้รักการอ่าน  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายประชิต  รัตนพลแสน   Cool  
อาจารย์ประจำแผนกวิชา  เทคโนโลยีพื้นฐาน
e-mail ole-edu@hotmail.com
RSS ข่าว IT
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host