antid หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

เริ่มเทอมใหม่ การเรียนก็เปลียนใหม่ ขอให้ นศ.ตั้งใจเรียนให้ดี...ครูติ๊ด
ที่ทำงาน | iPad iPhone | เว็บใช้งาน | เว็บที่น่าสนใจ | ข่าวสารบันเทิง

        นางสาวอัญชนา  เจตน์สัมฤทธิ์ 
                            (ครูติ๊ด)

        แผนกวิชาสามัญ ( คณิตศาสตร์ )
          ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

         
เบอร์โทร 086-35X107X        
            saomath@tatc.ac.th


• จุดประสงค์รายวิชา
• มาตรฐานรายวิชา
• คำอธิบายรายวิชา
• หนังสือและเว็บอ้างอิง
• แผนการสอน
• การวัดผลประเมินผล
• เนื้อหาคณิตศาสตร์ 2

เนื้อหาและเว็บอ้างอิงวิชา คณิตศาสตร์ 2
• เนื้อหา ทฤษฎีบททินาม-pdf
• เนื้อหา matrix-doc
• เนื้อหา matrix-ppt
• เนื้อหา matrix-pdf
• เนื้อหา เส้นตรง-pdf
• เนื้อหาเรื่อง ภาคตัดกรวย pdf
• เว็บฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม
• เว็บภาคตัดกรวย
• เว็บทฤษฎีบททวินาม
• เว็บเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ 8
• เว็บเรขาคณิตวิเคราะห์
• VDO ตรีโกณมิติ
• VDO เมทริกซ์
• VDO ภาคตัดกรวย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชา คณิตศาสตร์ 2
• แนวข้อสอบเรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
• แนวข้อสอบ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ชุดที่1-2
• แนวข้อสอบเรื่อง เส้นตรงและวงกลม
• แนวข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวยและทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวยและทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 2
• แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ 2

• จุดประสงค์รายวิชา
• มาตรฐานรายวิชา
• คำอธิบายรายวิชา
• หนังสือและเว็บอ้างอิง
• การวัดผลประเมินผล
• เนื้อหาแคลคูลัส 1
• ตัวอย่างแบบฝึกหัด 80 ข้อ ที่ นศ.ต้อง download
• คะแนนเรียนจะได้จากไหนบ้าง
• การทำแบบฝึกหัด 100 ข้อ
• การติดต่อกับครูผู้สอน
• การทำคะแนน 10% จากการทำเว็บ
• ใต้รูปในเว็บควรแนะนำตัวอย่างไร
• วิธีสมัครและทำเว็บวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
• แนวข้อสอบแคลคูลัส ครั้งที่ 1
• การบ้านในหนังสือที่ต้องทำ
• แนวข้อสอบแคลคูลัส ครั้งที่ 2

เนื้อหาและเว็บอ้างอิงวิชา แคลคูลัส 1
• เนื้อหาแคลคูลัส 1 ในเว็บไซต์ ผศ.สุรินทร์ สมณะ
• เนื้อหาแคลคูลัส 1 ในเว็บ

ติชม
อาจารย์ครับพร้อมส่งแล้วครับ

ตั้งโดย : paingain
2014-02-25 10:02:48
พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์

ตั้งโดย : champian
2014-02-24 14:46:35
พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์ ^^

ตั้งโดย : Nuttapong
2014-02-07 21:56:13
พร้อมส่งแล้วครับ

ตั้งโดย : ooype
2014-02-07 21:08:47

เเก้ไขพร้อมส่งเเล้วคับตั้งโดย : blackzero98
2014-02-07 20:46:01

พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์ตั้งโดย : afza
2014-02-03 11:59:20
พร้อมส่งเเล้วคับ

ตั้งโดย : blackzero98
2014-02-03 11:45:53
แก้ไขพร้อมส่งคับ

ตั้งโดย : pongpituk
2014-02-03 10:50:20
แก้ไขพร้อมส่งครับ

ตั้งโดย : kittiphong
2014-02-01 13:59:29
พร้อมส่งครับ

ตั้งโดย : spalnot
2014-02-01 13:54:38

กิจกรรม

RSS ข่าวกวนๆๆ

อาจตามคดี
   #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน


ทั่วโลกทึ่งหัวใจชาวไทย ทุกคนเชียร์ทีมเดียวกัน
   #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน


ด่วน!
   ด่วน!
ภาพกิจกรรมของครูติ๊ด
ค้นหา
เช้าวันทำงาน
กิจกรรมทั่วไป

เมื่อ : 2013-06-03 08:21:57 8033
ชย.5/1-2
กิจกรรมทั่วไป

เมื่อ : 2011-11-30 06:25:25 17009
อาหาร10อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน
กิจกรรมทั่วไป

เมื่อ : 2011-07-27 22:58:50 18765
คำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี
กิจกรรมทั่วไป

เมื่อ : 2011-07-16 21:38:50 18159
My student
กิจกรรมทั่วไป

เมื่อ : 2011-06-07 14:16:38 18176
ชว.รุ่น6
กิจกรรมทั่วไป

เมื่อ : 2011-05-02 21:53:38 19176

ทั้งหมด


ข่าวสาร
นาฬิกาชีวิต
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2009-04-20 20:58:02 34747 7
หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2009-03-14 10:42:56 31336 7
เพื่อน
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2009-02-18 16:10:53 27543 5
ชีวิต
เมื่อ : 2009-01-29 20:19:19 28042 6 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

wason

101126161658

Duck_

ToonzyIndy

TouMaHao

Moss

Noot

ROXAS

TORTEATAQ

ทั้งหมด

สถิติ
เยี่ยมชม
2179785  • เว็บครูติ๊ด
• แผนกวิชาสามัญ

• สกจ.
• สชก.

• เอกสารประกอบการประเมินเบื้องต้น(เทียบโอน)

• รายละเอียดการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 1
• คะแนนจะได้จากไหนบ้าง
• การประเมินผล
• จุดประสงค์รายวิชา
• มาตรฐานรายวิชา
• คำอธิบายรายวิชา
• เนื้อหาที่เรียน
• เอกสารสอนแฟกทอเรียล.doc
• เอกสารสอนแฟกทอเรียล.ppt
• แนวข้อสอบเรื่อง แฟกทอเรียล
• เอกสารรายละเอียดการเรียน คณิตศาสตร์ 1
• เฉลยแนวข้อสอบแฟกทอเรียล

เว็บอ้างอิง คณิตศาสตร์ 1
• เว็บเนื้อหา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
• เว็บเนื้อหา เซต ของ อ.เชาวฤทธิ์ ลำพาย
• เว็บเนื้อหา วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
• เว็บเนื้อหา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
• เว็บเนื้อหา พื้นที่ภายใต้เส้นโค้งปกติ
• เว็บเนื้อหา การสุ่มตัวอย่าง

• รายละเอียดการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 2
• คะแนนจะได้จากไหนบ้าง
• การประเมินผล
• เนื้อหาที่เรียน
• กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
• เอกสารการสอนเรื่อง เมทริกซ์ .ppt
• เอกสารการสอน ทฤษฎีบททวินาม.pdfและ.doc
• เอกสารการสอนเรื่องทฤษฎีบททวินาม6ตัวอย่าง.ppt
• แนวข้อสอบเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม
• แนวข้อสอบเรื่อง เมทริกซ์
• Email ที่จะส่งครูควรมีข้อมูลอะไรบ้าง
• ข้อสอบชุดที่ 1 เมทริกซ์และทฤษฎีบททวินาม

• รายละเอียดการเรียนวิชา แคลคูลัส 1
• คะแนนจะได้จากไหนบ้าง
• การประเมินผล
• เนื้อหาที่เรียน
• การส่งงานแบบฝึกหัด 100 ข้อ
• ไฟล์ที่ นศ.ต้องโหลดมาใช้ประกอบการเรียนแคลคูลัส1

• ภาพกิจกรรมของครูติ๊ดTATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.873603 sec.