งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สามารถรับเอกสารใบคำร้องฯ กับครูนิเทศก์ประจำแผนกวิชา หรือดาวน์โหลดได้ที่  http://www.tatc.ac.th/files/11030922221930810_23063014141528.pdf

และ นำส่งแบบคำร้องฯ ที่ครูนิเทศก์ประจำแผนกวิชา ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปค่ะ

สามารถดูตัวอย่างการเขียนใบคำร้องฯ ได้ที่มุมด้านซ้ายของเว็บไซต์        

 

 

สถิติเยี่ยมชม

337741