งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สามารถเข้าชมวิดีทัศน์แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึง 26 สิงหาคม 2565 

และสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำร้องขอฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่มุมด้านซ้ายของหน้าเว็บค่ะ

**โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งเอกสารทุกครั้ง**

 

 

 

 

 

 

ติดต่องานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถิติเยี่ยมชม

317015