เริ่มเทอมใหม่ การเรียนก็เปลียนใหม่ ขอให้ นศ.ตั้งใจเรียนให้ดี...ครูติ๊ด
         
        นางสาวอัญชนา  เจตน์สัมฤทธิ์ 
                            (ครูติ๊ด)

        แผนกวิชาสามัญ ( คณิตศาสตร์ )
          ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

         
เบอร์โทร 086-35X107X        
            saomath@tatc.ac.th

ติชม

อาจารย์ครับพร้อมส่งแล้วครับ

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์ ^^

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งแล้วครับ

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา

เเก้ไขพร้อมส่งเเล้วคับตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา

พร้อมส่งแล้วครับอาจารย์ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งเเล้วคับ

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
แก้ไขพร้อมส่งคับ

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
แก้ไขพร้อมส่งครับ

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
พร้อมส่งครับ

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา

กิจกรรม

RSS ข่าวกวนๆๆ

สถิติเยี่ยมชม

2430228