RSS คุณภาพชีวิต

กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดย่านบางนา ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และการเรียนวิถีใหม่
   รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


สปสช.ฟ้องเอาผิด 18 คลินิกชุมนอบอุ่น โกงเงินบัตรทอง ลั่นตรวจสอบเพิ่มทุกแห่ง
   สปสช.ฟ้องเอาผิด 18 คลินิกชุมชนอบอุ่นแล้ว ทุจริตเบิกงบบัตรทองเกิน ลั่นจากนี้ตรวจสอบย้อนหลังทุกแห่ง ยันไม่มีอะลุ่มอล่วย ส่วนที่เพิ่งฟ้องร้องเพราะต้องเก็บหลักฐานรอบคอบ


เครือข่ายผู้ป่วยยื่นหนังสือ
   เครือข่ายผู้ป่วยยื่นหนังสือ

สถิติเยี่ยมชม

405845