RSS คุณภาพชีวิต

2 เมษายน "วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก" ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ดียิ่งกว่าพร้อมเดินหน้าสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
   2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ Autistic Awareness Day เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ เข้าใจ และยอมรับบุคคลออทิสติกที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม


เปิดสัญญาณเตือน "กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน" ต้องรักษาใน 2 ชม. ย้ำรีบส่ง รพ. ลดอัตราตาย
   แพทย์เผยอาการสัญญาณเตือน "กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน" ย้ำต้องรีบส่ง รพ.ตรวจทันที มีเวลารักษาใน 2 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราตาย หัวใจล้มเหลว


วัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ไม่พอกลุ่มเสี่ยง จี้จัดหาเพิ่ม เผย 10 จว.อัตราป่วยสูง พบหน้าแล้งยังป่วยสูง 10%
   แพทย์ห่วง "ไข้หวัดใหญ่" จ่อหวนระบาด คนติดเชื้ออาการแย่ลง เหตุ 3 ปีติดเชื้อน้อย จนไม่มีภูมิ เชื้อกลายพันธุ์มาก พ่วงกลับมาใช้ชีวิตปกติหลัง "โควิด" คลี่คลาย พบหน้าแล้งยังเจอแล้ว 10% หวั่นหน้าฝนยิ่งพุ่ง ขณะที่วัคซีนยังไม่พอกลุ่มเสี่ยง

สถิติเยี่ยมชม

513030