หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์

http://www.tatc.ac.th/files/110528099292991_1209010994906.pdf
http://www.tatc.ac.th/files/110528099292991_1209010995546.pdf

การส่งรายงาน
๑. มีรายงานเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย รูปสมาชิก
รูปผู้ให้สัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์
๒. สคริปการสัมภาษณ์
๓. ประโยชน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์
๔. คลิปการสัมภาษณ์
กำหนดการ ๒๑ กันยายน นำผลงานมาอภิปรายพูดคุย ยังไม่ต้องทำรายงาน
ส่งรายงานวันที่ ๕ ตุลาคม 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Krupop

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ